Volg ons op

Case teamontwikkeling

2023/11/29
Trotsmakers
Vertrouwen vergroten en een sterker gevoel van samenhorigheid creëren.

Vertrouwen vergroten en een sterker gevoel van samenhorigheid creëren.

Uitdaging

Met de veranderingen in het management en de nieuwe aansturing van het team ontstond er enige verwarring en verminderde motivatie op de werkvloer. Het vertrouwen in zowel de collega's als in de toekomst van het bedrijf werd aangetast.

Elk teamlid droeg persoonlijke frustraties en teleurstellingen met zich mee, wat de teamdynamiek en de motivatie beïnvloedde.

Het management zocht naar manieren om het team te versterken door het onderlinge vertrouwen te vergroten en een sterker gevoel van samenhorigheid te creëren.

Context

Sector: import coatings

Team: 9 medewerkers + 2 managers

Periode: januari – juni 2023

Historiek bedrijf:

  • Fusie van 2 bedrijven, 2 teams.
  • Nieuwe leidinggevenden die de groep aansturen.
  • Nood aan een tribe gevoel, structuur en werkafspraken, duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden.

Aanpak trotsmakers

Er is op drie gelaagdheden gewerkt in dit vertrotstraject:

  • Intakegesprekken met elke medewerker.

Dankzij deze gesprekken konden mensen op een veilige manier hun hart luchten. Ze voelden zich gehoord en werden vanaf het begin persoonlijk betrokken, wat hen bereid maakte om deel te nemen aan dit programma.

  • Workshops met het team rond verschillende thema’s: trotswaarden, richting, rollen en verantwoordelijkheden, open communicatie.

In de eerste workshop hebben we heel bewust met het team stilgestaan bij het verleden. Om te kunnen loslaten, mind space te creëren en de toekomst tegemoet te kijken. Het verleden werd omarmd, de toekomst samen gecreëerd. De gezamenlijke focus werd duidelijk.

Vervolgens werden er duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld, en overeengekomen wat wel en niet binnen elke functie valt. Dit bevorderde een open dialoog, waardoor zaken werden besproken die doorgaans onuitgesproken blijven.

  • Persoonlijke leiderschapscoaching versterkte de vaardigheden van de leiders bij het leiden en sturen van hun teams.

"Ik koos voor trotsmakers omdat de naam en het concept me exact vertelde waar onze essentiële nood lag. We wilden de fierheid van onze medewerkers voor het bedrijf waarin ze werken vergroten. De aanpak van trotsmakers is anders en vernieuwend in vergelijking met de meeste bedrijven die over teambuilding en HR solutions gaan."

Werner Boeykens, General Manager B-Coat

Resultaat

  • Verhoogd motivatieniveau. Collega’s steken hun schouders mee onder het bedrijf.
  • Er is meer draagkracht in de groep. Meer teamcohesie.
  • De medewerkers zijn gelukkiger in hun job. Er wordt terug meer gelachen.
  • Er wordt nu meer eigenaarschap genomen. Mensen pakken zaken op zonder dat je erom hoeft te vragen.

"Jullie luisteren goed en doen er alles aan de problematiek goed te begrijpen. Het traject sloeg daardoor aan. Ik heb altijd het gevoel gehad dat jullie echt betrokken waren en echt het verschil willen maken. Jullie aanpak is resultaatgericht, fris en enthousiasmerend. De trotsheid zit er bij jullie ingebakken en dat maakt het heel aanstekelijk en aangenaam.”