Volg ons op

“Sterke leiders liggen aan de basis van trotse teams en organisaties”

2024/02/15
Myriam Candries
Bij trots leiderschap focussen leiders niet alleen op prestaties, maar ook op de persoonlijke groei en ontwikkeling van zichzelf en hun team.

“Sterke leiders liggen aan de basis van trotse teams en organisaties”

Bij trots leiderschap focussen leiders niet alleen op prestaties, maar ook op de persoonlijke groei en ontwikkeling van zichzelf en hun team – óók in economisch moeilijke tijden. Trotsmaker Myriam Candries belicht de voorwaarden voor trotse leiders. “Een sfeer van vertrouwen en verbinding creëren, vraagt een bewuste inspanning van de leider en van het team”, zegt Myriam. “Bij trotsmakers begeleiden we leiders en hun teams in dat proces.”

Belang van trots op de werkvloer

Wat is trots leiderschap en waarom is het zo belangrijk? “Trots leiderschap draait om een cultuur van erkenning en vertrouwen”, zegt Myriam. “Trotse leiders zorgen ervoor dat hun mensen zich betrokken voelen en trots zijn op de organisatie en op wat ze bijdragen. Ze hebben hun eigen belemmeringen weten omzetten in een drive om hun teams te helpen vertrotsen. Daardoor stimuleer je als leider niet alleen de groei van je medewerkers, maar ook die van je organisatie als geheel. De ‘trots’ in trots leiderschap draait dus niet om hoogmoed of een hoge eigendunk, maar wel om trots op de teamleden: op wie ze zijn en wat ze doen.”

5 belangrijke voorwaarden om een trotse leider te worden

Maar hoe word je nu precies een leider die anderen laat groeien?  Myriam: “Een van de kernvoorwaarden voor trots leiderschap is dat je je bewust bent van je eigenwaarde. Wankele leiders kunnen geen actie ondernemen ten voordele van hun teamleden; leiders die gegrond zijn in hun eigen kracht des te meer.”

Ook verbinding is een belangrijke factor. “Er moet een persoonlijke verbinding zijn tussen jou en de persoon die je vertelt trots op je te zijn. We zien in de praktijk vaak voorbeelden van grote bedrijven, waar CEO’s uit de States komt ingevlogen om het Belgische kantoor te komen vertellen dat ze trots op hen zijn. Dat komt natuurlijk niet aan, dat voelt niet authentiek.”

Een derde voorwaarde voor trots leiderschap – en dus ook trotse medewerkers, is gemeenschappelijke doelstellingen. “Vaak zijn de doelstellingen voor individuele medewerkers wel gedefinieerd, maar niet die voor het team”, zegt Myriam. “Die gemeenschappelijke doelstellingen kunnen harde kpi’s zijn, maar evengoed verbindende doelen. Hoe meer de teamleden elkaar nodig hebben om die doelstellingen te halen, hoe meer verbinding en samenhorigheid er ontstaat.”

Een voorwaarde voor trots leiderschap die nauw samenhangt met de gemeenschappelijke doelstellingen, is betrokkenheid. Jij moet je als leider betrokken voelen tot het groeiproces van je medewerker, om ze zo naar trots te kunnen leiden.

Ten slotte ziet Myriam een cruciale rol voor een veilige omgeving. “Als je medewerkers zichzelf kunnen zijn, initiatief mogen nemen, fouten mogen maken en de kans krijgen om bij te leren, dan kunnen ze ook groeien zonder bang te zijn voor negatieve consequenties. Zo’n veilige omgeving, met fysieke en psychologische veiligheid, wordt te vaak vergeten. We beschouwen onze werkvloer heel gemakkelijk als een veilige plek, maar dat blijkt zeker niet altijd het geval.”

De persoonlijke ontwikkeling van trotse leiders

Trotse leiders hebben enkele specifieke skills, die ze maar beter blijven ontwikkelen. Myriam: “Natuurlijk is people management een belangrijke skill. Nog te vaak krijgen vakexperten een leidinggevende rol omdat ze goed zijn in hun vak, maar worden ze te weinig begeleid om ook een goede leider te zijn. Een trotse leider is zich bewust van de eigen sterktes en valkuilen, daar start persoonlijk leiderschap. En vanuit dat persoonlijk leiderschap kan je je team aansturen. Een goede leider heeft een sterke wens om mensen te doen groeien, om hen te ontzorgen en om de juiste omgeving te creëren waarin ze kunnen floreren.”

“Daarnaast is regelmatig en transparant communiceren ook heel belangrijk. En daarmee wil ik zeggen: echt in interactie gaan met je teamleden, niet enkel informeren. Daar moet je tijd voor maken, zodat je ook kan capteren wat er leeft binnen je team. We begeleiden vaak leiders die zeggen: “Ik heb geen tijd om een leider te zijn.” Maar dan ben je eigenlijk gewoon een manager die aan het managen is. Een leider gaat die extra mile om zijn team te helpen en begeleiden waar nodig.”

Ten slotte weten trotse leiders hoe ze controle kunnen loslaten en anderen de kans kunnen geven om bij te dragen en te excelleren. En dat brengt ons opnieuw bij die veilige omgeving. Want dat loslaten vraagt om wederzijds vertrouwen: de leider moet vertrouwen op de capaciteiten van de teamleden en de teamleden moeten voldoende vertrouwen voelen om hun verantwoordelijkheden op te nemen.

Op zoek naar begeleiding als leider?

Heb je vragen over jouw aanpak als leider, wil je van gedachten wisselen met een sparring partner of zoek je begeleiding voor leiderschapsontwikkeling? Neem contact met ons op of bekijk onze leiderschapstrajecten.