Volg ons op

“Weg met muren en maskers”

2024/03/07
Christoph Van Doninck
Voor trotsmaker Christoph ligt de verantwoordelijkheid om psychologische veiligheid te creëren bij team- en bedrijfsleiders. Lees hier meer over het effect ervan op je team.

“Weg met muren en maskers”

Trotsmaker Christoph is facilitator en trainer in Relational Presence®

“Het is een van de belangrijkste vaardigheden in de skillset van een goede leider”, vindt Christoph. “Met je volle onvoorwaardelijke aandacht in het hier en nu zijn tijdens je interacties met anderen, de ander echt zien en zelf gezien worden, creëert de psychologische veiligheid die nodig is om je medewerkers te laten floreren. Daarom passen we bij trotsmakers de principes van Relational Presence® toe in onze trajecten.”

Psychologische veiligheid: wat is dat?

Christoph: “Wie erin slaagt om psychologische veiligheid in een team te verhogen, zorgt ervoor dat elk teamlid meer zichzelf kan zijn. Er is minder remming om te zeggen wat je wil zeggen, ideeën te delen of je gevoelens te uiten zonder angst voor negatieve consequenties. Ik merk dat er daardoor een positievere teamdynamiek ontstaat waarbij er meer betrokkenheid, tevredenheid en veerkracht ontstaat bij de teamleden.”

Muren en maskers

“Van zodra mensen in onderlinge interactie gaan, worden we vaak minder zeker over onszelf. We verliezen de verbinding met onszelf omdat we het zo goed willen doen en willen dat andere mensen ons zien, erkennen en waarderen. Wat denkt mijn gesprekspartner van mij? Hoe oordeelt hij of zij over wat ik zeg? Die vragen belemmeren ons om ons honderd procent te tonen. We stappen in een performance en doen ons anders voor dan we zijn. Zo ontstaan maskers en muren waarmee we onze kwetsbaarheid verbergen.”

Kunstmatige harmonie in bedrijven

“Ik merk dat mensen hierdoor vaak geremd zijn om vrijuit hun mening of waarheid te spreken. Zowel naar hun collega's als naar hun leidinggevenden wordt niet altijd feedback gegeven op gedrag of op de onderlinge samenwerking. Zo ontstaat er een kunstmatige harmonie die echte groei en verbetering belemmert"

Als leiders en teamleden onderling erin slagen om de veilige ruimte te creëren om gezien en gehoord te worden voor wie ze werkelijk zijn, dan kunnen volgens Christoph de maskers en muren ophouden te bestaan.

Leiderschap en psychologische veiligheid

Geef toe: ben je zelf soms ook niet meer bezig met wat je gaat antwoorden, dan te luisteren naar wat er werkelijk wordt gezegd?  Aanwezig zijn met aandacht voor de ander is een krachtige basismentaliteit die een diepgaande communicatie-ervaring oplevert. Christoph: “Het is nuttig voor leiders tijdens presentaties, vergaderingen en om echte dialogen tot stand te brengen. Het bevordert de psychologische veiligheid.”

“We hanteren vanuit Relational Presence® een eigen methodiek die in essentie heel eenvoudig is, maar dat wil niet zeggen altijd makkelijk. Het draait erom dat je echt aanwezig bent in het moment, openstaat voor connectie met jezelf en anderen, met een ontspannen, open blik. Als je op die manier aanwezig bent, door aandacht te hebben voor anderen en jezelf, dan kunnen de effecten behoorlijk indrukwekkend zijn.”

Er ontstaat een sfeer van veiligheid, vertrouwen en respect, waarin iedereen de ruimte krijgt om gehoord te worden en waarin je je vrij voelt om te zeggen wat je denkt. Christoph: “In onze vertrotstrajecten zetten we dan ook in op in verbinding gaan met jezelf. Het is die verbinding die je in staat stelt om te verbinden met de andere. Je stapt onvoorwaardelijk in de communicatie, in de interactie met de persoon tegenover jou om te zien en gezien te worden. Om te horen en gehoord te worden. Om bij de ander te zijn, maar ook bij jezelf.”

3 tips om psychologische veiligheid te installeren

Maar hoe doe je dat dan, zorgen dat elke medewerker zich psychologisch veilig voelt? Christoph geeft drie tips:

  1. Cultiveer verbondenheid: stimuleer een sfeer van verbondenheid en empathie binnen het team. Dit doe je door oprechte interesse te tonen en door regelmatige informele gesprekken te voeren die de onderlinge relaties versterken.
     
  2. Creëer bewustzijn van je eigen gedachten en gevoelens en train jezelf om die los te laten. Wat je denkt of vindt, is op het moment van de interactie niet belangrijk, da’s voor een latere fase. Luister zonder oordeel of mening naar de spreker.
     
  3. Open communicatie: moedig een cultuur van gelijkwaardigheid aan waarin medewerkers vrij hun gedachten, ideeën en zorgen kunnen delen, zonder angst voor vergelding of oordeel.

Meer inspiratie of eens sparren wat het jou kan brengen?

Maak kennis met Christoph en wissel vrijblijvend van gedachten. Neem contact met hem op

Kom naar onze interactieve keynote en ontdek wat vertrotsen jou als leider en je team kan brengen. Hier vind je alle info.