Volg ons op

Wat is trots?

2022/08/22
Trotsmakers
Lees hier wat trots is en wat het met je doet, geïnspireerd door een studie van de Universiteit van Tilburg.

De twee dimensies van trots

Trots kennen we hoofdzakelijk in twee dimensies: je kan authentieke trots voelen en er is trots in de vorm van hoogmoed. (bron)

Als trotsmakers focussen we natuurlijk op die eerste pure vorm. Want authentieke trots, die vergt een bepaalde mate van zelfbegrip: door een ontwikkeld zelfbewustzijn ben je in staat om jezelf en je acties in het juiste perspectief te plaatsen. En dat staat natuurlijk haaks op hoogmoed.

Authentieke trots boost je zelfvertrouwen

Wij willen dus focussen op authentieke trots en die zoveel mogelijk stimuleren. We gaan voluit voor een gezonde vorm van trots die zorgt voor een positieve zelfevaluatie en het gevoel een sociaal gewaardeerd persoon te zijn. Trots heeft dan ook een sterke motiverende kracht: trotsgevoelens bevorderen sociaal gedrag zoals taakuitvoering en verantwoordelijkheid dragen. Dat draagt op zijn beurt bij aan je zelfvertrouwen en eigen sociale waarde.

Het ijkpunt van trots

Hoe draagt trots concreet bij aan het individu en aan organisaties?

Trots vergroot de motivatie, maakt medewerkers gedreven om hun taken goed uit te voeren. Trots voel je wanneer je een bepaalde kwaliteit aflevert – je weegt het af tegenover een standaard: "dit is gewoon goed uitgevoerd – dit is héél goed uitgevoerd”. Wanneer die standaard overtroffen wordt, ervaar je trots.

Dit geldt evengoed voor sociaal gedrag: “deze discussie heb ik goed aangepakt” of “ik heb een luisterend oor geboden aan iemand in nood”.

Trots als hefboom voor een open en positieve bedrijfscultuur

Trots wordt nog te vaak onvoldoende geuit in bedrijven, maar ook in de persoonlijke kring. We zijn bang om als opscheppers over te komen, we stellen ons bescheiden op en gaan onze successen vaak aan externe factoren toeschrijven (ik had geluk, ik had een goeie dag) in plaats van interne factoren (ik ben goed in wat ik doe, ik heb de kennis om een goed resultaat te behalen).

Door mensen bewust te maken van hun trots en tegelijk een omgeving te creëren waarin die trots kan en mag geuit worden, stimuleert een organisatie de persoonlijke groei van haar medewerkers. 

De voordelen van authentieke trots – ook voor leidinggevenden

Door als individu te vertrotsen, stimuleer je je zelfvertrouwen en de positieve gevoelens over wie je bent en wat je doet. Bovendien leer je om jezelf beter te waarderen. Dat geeft je dan weer de ruimte om ook anderen te stimuleren om te groeien en trots te zijn.

Trots voelen en uiten is dus een belangrijke vaardigheid voor teamleaders en leidinggevenden. Het is een belangrijke hefboom voor een positieve bedrijfscultuur, waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien, om te leren van fouten en succeservaringen en waar teamleden elkaar de ruimte geven om te groeien. 

Klaar om te vertrotsen?

Kan jouw (werk)omgeving ook wat meer trots gebruiken? Of besef je dat je zelf niet altijd je trots durft uiten?

Trotsmakers Karin, Christoph en Myriam gebruiken hun jarenlange professionele ervaring in het begeleiden van organisaties om mensen, teams en bedrijven te vertrotsen. Dat kan via workshops, opleidingstrajecten en/of proeverijen.

Neem contact op, en we bekijken samen de mogelijkheden!